Δομές Παροχών Υγείας


Ανακοινωση Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.      Αιτηση συμμετοχης       Δικαιολογητικα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 1: ΓΕΝΙΚΑ

Τα Δημοτικά Ιατρεία Αλληλεγγύης Ιωαννίνων υπό την επωνυμία «Νίκος Σκοπούλης» και το Δημοτικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης Ιωαννίνων αποτελούν μια δράση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής » (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) του Δήμου Ιωαννιτών, που έχει σκοπό να βοηθήσει ανασφάλιστους πολίτες και μετανάστες που ζουν στην περιοχή του Δήμου Ιωαννιτών με τη παροχή δωρεάν πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Η διαχείριση των ιατρείων και του φαρμακείου ενεργείται από αρμόδιο υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ. και η λειτουργία τους στηρίζεται στην συνεργασία εθελοντών ιατρών, φαρμακοποιών και νοσηλευτών υπό την επίβλεψη της αρμόδιας Επιτροπής Διοίκησης.


Ανακοινωση Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.      Αιτηση συμμετοχης       Δικαιολογητικα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 1: ΓΕΝΙΚΑ

Τα Δημοτικά Ιατρεία Αλληλεγγύης Ιωαννίνων υπό την επωνυμία «Νίκος Σκοπούλης» και το Δημοτικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης Ιωαννίνων αποτελούν μια δράση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής » (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) του Δήμου Ιωαννιτών, που έχει σκοπό να βοηθήσει ανασφάλιστους πολίτες και μετανάστες που ζουν στην περιοχή του Δήμου Ιωαννιτών με τη παροχή δωρεάν πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Η διαχείριση των ιατρείων και του φαρμακείου ενεργείται από αρμόδιο υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ. και η λειτουργία τους στηρίζεται στην συνεργασία εθελοντών ιατρών, φαρμακοποιών και νοσηλευτών υπό την επίβλεψη της αρμόδιας Επιτροπής Διοίκησης.

Άρθρο 2

   Πρωταρχικός στόχος της δομής αυτής είναι η σύγκλιση των προσπαθειών, όσο το δυνατόν περισσοτέρων κοινωνικών φορέων, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και φαρμακευτικής κάλυψης ευπαθών ομάδων όπως είναι οι ανασφάλιστοι και οι μετανάστες για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων μηνών με δυνατότητα παράτασης αυτού όπου είναι απαραίτητο, ώστε το διάστημα που είναι ανασφάλιστοι να έχουν πλήρη πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Τα Δημοτικά Ιατρεία Αλληλεγγύης «Νίκος Σκοπούλης» και το Δημοτικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης στηρίζονται στην φιλοσοφία του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας, αλλά και στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας καθώς και στην υποστήριξη των τοπικών φορέων υγείας.

Στο πλαίσιο αυτής της λογικής ο Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. αναπτύσσει συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων, την Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου, τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ιωαννίνων, τα δύο Νοσοκομεία της Πόλης μας και το Περιφερειακό τμήμα Ιωαννίνων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Άρθρο 3: Κτιριακή υποδομή

   Ο χώρος λειτουργίας των Δημοτικών Ιατρείων Αλληλεγγύης Ιωαννίνων «Νίκος Σκοπούλης» και του Δημοτικού Φαρμακείου Αλληλεγγύης βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων (ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ.), επί της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου αρ. 11. Τα Ιατρεία και το Φαρμακείο στεγάζονται σε ειδικά διαμορφωμένο για τον σκοπό αυτό κατάστημα, αποτελούμενο από 6 (έξι) ξεχωριστούς χώρους (τρεις αίθουσες ιατρείων, μία αίθουσα φαρμακείου, ένας χώρος υποδοχής και στάσης νοσηλευτών και ένας χώρος αναμονής), με ειδική σήμανση. Οι εγκαταστάσεις λειτουργίας χαρακτηρίζονται από διακριτικότητα. Τις ώρες που δεν λειτουργούν τα Ιατρεία και το Φαρμακείο, οι εγκαταστάσεις ασφαλίζονται με ευθύνη των απασχολούμενων σε αυτό υπαλλήλων.

Άρθρο 3: Λειτουργία

Τα Δημοτικά Ιατρεία Αλληλεγγύης Ιωαννίνων «Νίκος Σκοπούλης» λειτουργούν, για τους δικαιούχους, τις ημέρες και ώρες που οι συνεργαζόμενοι γιατροί μπορούν και προσφέρουν τις εθελοντικές υπηρεσίες τους. Για τη λειτουργία των ιατρείων εκδίδεται και ανακοινώνεται δημόσια, εγκαίρως, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας τους, με ευθύνη της Επιτροπής Διοίκησης.

Το Δημοτικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης λειτουργεί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 5 και 30’ έως 8 και 30’ το απόγευμα και κάθε Σάββατο πρωί 10 με 13 με ευθύνη Φαρμακοποιών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ιωαννίνων.

Η παραλαβή των προσφερόμενων από τους πολίτες φαρμάκων γίνεται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00 έως 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Αλληλεγγύης στο χώρο του ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι., από τον αρμόδιο υπάλληλο του Νομικού Προσώπου και σε κάθε δωρητή δίδεται απόδειξη παραλαβής των ειδών που προσφέρει στο Φαρμακείο. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των προσφερομένων φαρμάκων στο χώρο του Καταστήματος, η συλλογή τους θα γίνεται από υπάλληλο και με αυτοκίνητο που θα διαθέτει ο Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

Η διαχείριση των Δημοτικών Ιατρείων Αλληλεγγύης Ιωαννίνων «Νίκος Σκοπούλης» ενεργείται από αρμόδιο υπάλληλο του Νομικού Προσώπου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 του παρόντος και του Δημοτικού Φαρμακείου Αλληλεγγύης από Φαρμακοποιό που ορίζει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ιωαννίνων.

Την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Ιατρείων Αλληλεγγύης Ιωαννίνων «Νίκος Σκοπούλης» και του Δημοτικού Φαρμακείου Αλληλεγγύης έχει η αρμόδια Επιτροπή Διοίκησης, η οποία είναι επιφορτισμένη με το καθήκον της επίβλεψης της λειτουργίας των Ιατρείων και του Φαρμακείου, της αντιμετώπισης των προβλημάτων που ενδεχομένως προκύπτουν και του ελέγχου των δικαιολογητικών των δικαιούχων, σε συνεργασία με το Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

Η Επιτροπή Διοίκησης είναι πενταμελής. Τρία μέλη της, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρός της, ορίζονται από το Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α..Τα άλλα δύο μέλη είναι ένας εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων και ένας εκπρόσωπος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ιωαννίνων.

Άρθρο 5: Παροχές

Τα Δημοτικά Ιατρεία Αλληλεγγύης Ιωαννίνων «Νίκος Σκοπούλης» παρέχουν δωρεάν πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη σε ειδικές κατηγορίες δικαιούχων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος.

Το Δημοτικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης παρέχει δωρεάν φάρμακα στους ασθενείς – δικαιούχους των υπηρεσιών των Δημοτικών Ιατρείων.

Το Δημοτικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης δεν θα διαθέτει τις κατηγορίες φαρμάκων που υπάγονται στο Νόμο 3459/2006 (φάρμακα ειδικής συνταγογράφησης, όπως και τα Νοσοκομειακά φάρμακα).

Άρθρο 6: Προϋποθέσεις δικαιούχων ειδικής κάρτας Παροχών Υγείας - Διαδικασία

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα Δημοτικά Ιατρεία Αλληλεγγύης Ιωαννίνων «Νίκος Σκοπούλης» και το Δημοτικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης Ιωαννίνων είναι εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός των δικαιούχων καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης.

Δικαιούχοι των υπηρεσιών των Δημοτικών Ιατρείων Αλληλεγγύης Ιωαννίνων «Νίκος Σκοπούλης» και του Δημοτικού Φαρμακείου Αλληλεγγύης είναι οι κάτοχοι της Ειδικής Κάρτας Παροχών Υγείας που εκδίδεται από τον Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Η Κάρτα αυτή παρέχεται σε δημότες ή μόνιμους κατοίκους της πόλης και σε μετανάστες, σύμφωνα με ειδικώς καθορισμένα κριτήρια (άρθρο 7), τα οποία αξιολογούνται από την Επιτροπή Διοίκησης.

Η Ειδική Κάρτα Υγείας είναι ανώνυμη, έχει τον αριθμό μητρώου του δικαιούχου και το αντίστοιχο barcode και έχει ισχύ για τέσσερις μήνες. Στη λήξη της ισχύος της επαναξιολογείται από μηδενική βάση. Οι δικαιούχοι εναλλάσσονται ανά τέσσερις μήνες, ώστε να είναι δυνατή η έρευνα και εξέταση τυχόν μεταβολών στην αρχική τους κατάσταση. Ανανέωση της παροχής κάθε δικαιούχου δύναται να εγκριθεί, εφόσον η Επιτροπή Διοίκησης το κρίνει απαραίτητο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά δικαιούχων:

1. Αίτηση του Ν.1599/1986 με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προς το Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. του Δήμου Ιωαννιτών

2. Βεβαίωση ασφαλιστικών φορέα ότι είναι ανασφάλιστος

3. Υπεύθυνη δήλωση ,ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα (ΕΟΠΥΥ) καθώς και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου Ιωαννιτών

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του Διαβατηρίου

6. Εκκαθαριστικό της Εφορίας του τελευταίου έτους (σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την αρμόδια ΔΟΥ).

7. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

8. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή άλλου Δημόσιου φορέα, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας

9. Κάρτα ανεργίας, εφόσον πρόκειται για ανέργους

10. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας, εφόσον πρόκειται για άτομα με ειδικές ανάγκες

11. Νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής, εφόσον πρόκειται για μετανάστες

Σημειώνεται ότι τα δικαιολογητικά με α.α. 8 -10 προσκομίζονται εφόσον τα επικαλούνται οι δικαιούχοι.

Άρθρο 7: Δικαιούχοι

Για την παροχή της Ειδικής Κάρτας Παροχών Υγείας εξετάζονται σωρευτικά τα κάτωθι κριτήρια:

1. Ασφαλιστικά δικαιώματα ( τα οποία είναι και η βασική προϋπόθεση)

Για να είναι κάποιος δικαιούχος της ειδικής κάρτας παροχών υγείας, θα πρέπει να είναι ανασφάλιστος ή να μην έχει δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης. Επίσης δεν θα πρέπει να είναι κάτοχος βιβλιαρίου πρόνοιας που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου Ιωαννιτών.

2. Ετήσιο εισόδημα

Εξετάζεται το ετήσιο καθαρό εισόδημα εκάστου δικαιούχου, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας:

Μέλη Οικογένειας: Εισόδημα:

1 άτομο έως 6.000 ευρώ

2 άτομα έως 7.500 ευρώ

3 άτομα έως 8.500 ευρώ

4 άτομα έως 9.500 ευρώ

5 άτομα και άνω έως 10.000 ευρώ

Άτομα με αναπηρία 67% και άνω προσαύξηση 10% στα ανωτέρω ποσά.

3. Εργασία – επαγγελματική κατάσταση

Εξετάζονται η επαγγελματική κατάσταση του ατόμου ή των μελών της οικογένειας του δικαιούχου, ο οποίος μπορεί να είναι:

 • Άνεργος
 • Εργαζόμενος

4. Οικονομική και περιουσιακή κατάσταση

Εξετάζονται οι πηγές εισοδήματος και τα περιουσιακά στοιχεία του ατόμου ή των μελών της οικογενείας του δικαιούχου και οι συνθήκες διαβίωσης

5. Στέγαση

Εξετάζονται οι κάτωθι συνθήκες στέγασης:

 • Άστεγος
 • Σε ενοίκιο
 • Φιλοξενούμενος
 • Ιδιοκατοίκηση

Εξετάζονται επίσης και οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου και της οικογένειάς του.

Άρθρο 8: Πόροι του Δημοτικού Ιατρείου Αλληλεγγύης και του Δημοτικού Φαρμακείου Αλληλεγγύης

Οι πόροι των Δημοτικών Ιατρείων Αλληλεγγύης Ιωαννίνων «Νίκος Σκοπούλης» και του Δημοτικού Φαρμακείου Αλληλεγγύης Ιωαννίνων, προέρχονται από:

1. Δωρεές φαρμάκων και ιατροφαρμακευτικού υλικού από πολίτες και τοπικές επιχειρήσεις.

2. Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3. Προμήθειες του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

4. Επιχορήγηση του Δήμου Ιωαννιτών

5. Δωρεές φαρμάκων, ιατροφαρμακευτικού υλικού και χορηγίες άλλων φορέων του Δημοσίου Τομέα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας κ.α..

6. Κάθε προσφορά που γίνεται αφιλοκερδώς και έχει νόμιμη προέλευση.

Άρθρο 9: Διαχείριση

Για την διαχείριση του Δημοτικού Καταστήματος Αλληλεγγύης ορίζεται αρμόδιος υπάλληλος του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α., ο οποίος συνεπικουρείται από την Επιτροπή Διοίκησης των Ιατρείων και του Φαρμακείου.

Άρθρο 10: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις δικαιούχων

1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται τους υπαλλήλους, τους εθελοντές, τους άλλους δικαιούχους και τους χώρους του ¨Δημοτικών Ιατρείων – Δημοτικού Φαρμακείου¨.

2. Οι δικαιούχοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την φύλαξη της κάρτας που τους διατίθεται από τον Ο.Κ.Π.Α.Π.Α..

3. Η κάρτα ανήκει αποκλειστικά στον δικαιούχο και απαγορεύεται η μεταβίβασή της σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

4. Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν την κάρτα αποκλειστικά και μόνο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των ¨Δημοτικών Ιατρείων – Δημοτικού Φαρμακείου¨. Η χρήση της απαγορεύεται σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία.

5. Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας.

6. Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε συμπληρωματικό δικαιολογητικό ζητηθεί από την Επιτροπή Διοίκησης.

7. Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών των Δημοτικών Ιατρείων Αλληλεγγύης Ιωαννίνων «Νίκος Σκοπούλης» και του Δημοτικού Φαρμακείου Αλληλεγγύης Ιωαννίνων για χρονικό διάστημα έως τέσσερις μήνες. Με το πέρας του ανωτέρω διαστήματος θα ενεργείται επανέλεγχος των δικαιολογητικών εκάστου δικαιούχου από την Επιτροπή Διοίκησης.

Άρθρο 11: Διαδικασία διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών

 

Η Επιτροπή Διοίκησης έχει το δικαίωμα να αποφασίσει την διακοπή της συγκεκριμένης παροχής σε οποιοδήποτε δικαιούχο, αν:

• Παραβαίνει τον παρόντα κανονισμό

• Αρνηθεί να εκδώσει κάρτα παροχών υγείας

• Δημιουργεί πρόβλημα σε υπάλληλο, στους εθελοντές, στους συνδικαιούχους ή τα μέλη της Επιτροπής Διοίκησης.

• Δεν πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την των παροχή των υπηρεσιών

• Προβεί σε παράνομες ενέργειες

• Εξαντλήσει την ημερομηνία που έχει δικαίωμα για τις παραπάνω παροχές και αρνηθεί την επανεξέτασή του.

Η διαδικασία που ακολουθείται περιλαμβάνει τη διαγραφή του από το Πρόγραμμα των Δημοτικών Ιατρείων Αλληλεγγύης Ιωαννίνων «Νίκος Σκοπούλης» και του Δημοτικού Φαρμακείου Αλληλεγγύης Ιωαννίνων και την απαγόρευση της εισόδου του στους χώρους αυτών.

Για την παροχή της Ειδικής Κάρτας Παροχών Υγείας εξετάζονται σωρευτικά τα κάτωθι κριτήρια:

1. Ασφαλιστικά δικαιώματα ( τα οποία είναι και η βασική προϋπόθεση )

            Για να είναι κάποιος δικαιούχος της ειδικής κάρτας παροχών υγείας, θα πρέπει να είναι ανασφάλιστος ή να μην έχει δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης. Επίσης δεν θα πρέπει να είναι κάτοχος βιβλιαρίου πρόνοιας που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου Ιωαννιτών.

2. Ετήσιο εισόδημα

Εξετάζεται το ετήσιο καθαρό εισόδημα εκάστου δικαιούχου, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας:

Μέλη Οικογένειας:             Εισόδημα:

1 άτομο                       έως     6.000 ευρώ

2 άτομα                       έως     7.500 ευρώ

3 άτομα                       έως     8.500 ευρώ

4 άτομα                       έως     9.500 ευρώ

5 άτομα και άνω        έως     10.000 ευρώ

Άτομα με αναπηρία 67% και άνω προσαύξηση 10% στα ανωτέρω ποσά.

2. Εργασία – επαγγελματική κατάσταση: Εξετάζονται η επαγγελματική κατάσταση του ατόμου ή των μελών της οικογένειας του δικαιούχου, ο οποίος μπορεί να είναι:

 • Άνεργος
 • Εργαζόμενος

4. Οικονομική και περιουσιακή κατάσταση. Εξετάζονται οι πηγές εισοδήματος και τα περιουσιακά στοιχεία του ατόμου ή των μελών της οικογενείας του δικαιούχου και οι συνθήκες διαβίωσης

      5. Στέγαση. Εξετάζονται οι κάτωθι συνθήκες στέγασης:

 • Άστεγος
 • Σε ενοίκιο 
 • Φιλοξενούμενος
 • Ιδιοκατοίκηση
Εξετάζονται επίσης και οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου και της οικογένειάς του.

1diaygeia

thiseas

espa

αξιολογηση παιδικων σταθμων καπη βοηθεια στο σπιτι

Επιθυμείτε να είστε ενημερωμένοι; Ακολουθήστε μας.

facebooktwitter    

 

Simple S&A Solutions    

Κατασκευή & Φιλοξενία ιστοσελίδων

Εισοδος

Eπισκέπτες

Σήμερα6
Χθες64
Εβδομάδα1028
Μήνας4620
Σύνολο172812